מרכז הלמידה של קודרז

מרכז הלמידה של קודרז הוא הפלטפורמה העיקרית הן למורים והן לתלמידים המשתמשים במוצר. הוא מכיל את כל המשימות והפרויקטים הממושחקים בהם התלמידים יכולים להשתמש בכדי ללמוד תכנות ורובוטיקה, אפשרויות ניהול כיתות ותלמידים למורים, ועוד!