Knowledge Base

בלוק ה-Set Variable

בלוק ה-Set Variable מאפשר לשנות את ערכו של משתנה שכבר הצהרתם עליו. הערך ההתחלתי של המשתנה נקבע ע"י בלוק ה-Declare Variable.

בלוק ה- Set Variableנמצא בספריית ה-Variables (משתנים) בספריית הבלוקים.

כדי להוסיף בלוק זה לתוכנית שלכם:

  1. הוסיפו בלוק Set Variable לסביבת העבודה מספריית הבלוקים.
  2. בתפריט הבחירה של הבלוק, בחרו את סוג הבלוק.
  3. הוסיפו בלוק מסוג Data והגדירו בו את הערך ההתחלתי של המשתנה.

 

תוכנית לדוגמה

בתורנית הזאת, בלוק ה-Set Variable גורם לעוצמה שבבלוק ה-Drive להתגבר ב-1 בכל שנייה שעוברת (עבור כל חזרה של הלולאה)

קונפיגורציה

פרמטר תיאור בלוקים מתאימים טווח
Set

בוחר משתנה שהוגדר קודם

אין

אין
to

משנה את ערכו של המשתנה

כל בלוק מסוג Data

-∞ עד ∞

 

ראו גם:

בלוק ה-Declare Variable

בלוק ה-Variable

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

היכנס למערכת כדי להגיב.

מופעל על ידי Zendesk