Knowledge Base

ניהול תלמידים

שינוי סיסמה של תלמיד

אם מורה צריך לשנות את סיסמת הכניסה של תלמיד:

 1. גשו אל "Your Classes".
 2. היכנסו לכיתה שאליה משויך התלמיד.
 3. תחת רשימת התלמידים "Student List", העמידו את העכבר מעל רשומה של תלמיד.
 4. בסוף השורה יופיע אייקון   לחצו עליו.
 5. בחרו "Reset Password".

 6. הזינו סיסמה חדשה ולחצו "Done". 

התלמיד יקבל הודעה בדוא"ל עם הסיסמה החדשה שלו.

 

שינוי הכיתה של תלמיד 

אם מורה צריך לשנות את הכיתה שאליה משויך תלמיד:

 1. גשו אל "Your Classes".
 2. היכנסו לכיתה שאליה משויך התלמיד.
 3. תחת רשימת התלמידים "Student List", העמידו את העכבר מעל רשומה של תלמיד.
 4. בסוף השורה יופיע אייקון   לחצו עליו.
 5. בחרו "Change Class". 6. בחרו מתוך התפריט את הכיתה אליה תרצו לשייך את התלמיד ולחצו "Done."

 

התלמיד יהיה כעת משויך לכיתה החדשה.

 

 

ביטול/הפעלה מחדש של חשבון תלמיד

בקרוב!

האם מאמר זה עזר לך?
מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0
יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

הערות

היכנס למערכת כדי להגיב.

מופעל על ידי Zendesk